Tüm personelimiz sektör standartlarına uygunluğu kanıtlanmış kişilerden oluşmaktadır.

En üst Düzey, yöneticisinden, en alt düzey çalışanına kadar güvenlik işini gerçek mesleği olarak görür ve kariyerinin gelişimini bu anlayış üzerine planlar. Tüm personel sektör standartlarına uygunluğu kanıtlanmış kişilerden oluşmaktadır. Personelli güvenlik alanında da müşteri memnuniyeti şirket kültürümüzdür. Bütün görevlerinde takım çalışmasını benimsemiş olan personelimizin en zor görevlerde bile üstün başarı sağlamaları bu sebeptendir.

Say Güvenlik ve Group Europe Sosyal Hizmetleri, 5188 sayılı yasa gereklerine uygun özel güvenlik elemanları ve profesyonel yönetim kadrosu ile can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik özel güvenlik hizmeti vermektedir.

Görev yapılacak tesislerde, çalışma alanlarının fiziksel güvenlik gereksinimleri belirlenmekte, konusunda uzman kadrolar tarafından yapılan risk analizleri doğrultusunda oluşturulan İş Yeri Talimatları ile ihtiyaca tam cevap veren bir güvenlik kadrosu oluşturulmaktadır. Oluşturulan kadronun almış olduğu Temel Güvenlik Eğitimini takiben, görev yaptığı tesisin faaliyet konusuna uygun eğitimlerle uzmanlaştırılması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Hizmet verilen projelerde görev yapan güvenlik elemanları ve bağlı bulundukları (operasyon) yöneticileri denetim ekibinin yanı sıra müşteriler tarafından da her 6 ayda bir değerlendirilmekte gerekli görülen alanlarda iyileştirme planları hayata geçirilmektedir.

0

Başarılı Proje

Dile kolay 2578 tane memnun bir kitle. Bizi tercih eden mutlu müşterilerimiz en büyük referansımızdır.

0 +

Yıllık Tecrübe

15 yılı aşkın bir süredir syaptığımız başarılı projelerimiz ile edindiğimiz tecrübe, kaliteli hizmetimizin garantisidir

0

Profesyonel Çalışan

Güvenlik alanında verdiğimiz eğitimler ile projelerimizde birçok kişiye sağladığımız istihtam

Bu Konularda Sıkça Sorulan Sorular

Personel güvenlik hakkında sık sık sorulan sorulara yanıt olması açısından şu kısa bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz.

5188 sayılı Kanunun “Görev Dışında Çalıştırma Yasağı” başlıklı 16’ncı maddesinde “Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz” denilmektedir. Bu hükme aykırı hareket eden şirketin adı adresi ve hizmet vermiş olduğu yerin ilgili il Valiliğine veya Bakanlığımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde, Kanunun 20’nci maddesi E bendi “Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası,” hükmü çerçevesinde cezai işlem uygulanabilecektir.

Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar her sayfası yöneticiler tarafından onaylanmış "Devir Teslim ve Rapor Defteri"ne kaydedilir ve imza karşılığı özel güvenlik görevlilerine teslim edilir.

Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa, valiliklerce Genel Kurmay Başkanlığının bu konudaki görüşü alınarak, uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı Komisyon tarafından tayin edilir.