Vip Güvenlik Nedir Vip Güvenlik Ne İş Yapar?

VIP Güvenlik Ne İş Yapar?

VIP Güvenlik icabında güvenliğinden sorumlu olduğu kişiye acil ilkyardım müdahalesini gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip olması ile risk durumlarında en yakın hastaneye ivedilikle ulaştırılmasını sağlayabilen, ayrıca görevi gereği muhtemel tehlikeleri önceden fark edip baskı altında olsa bile risk analizlerini doğru bir şekilde yapabilen, terörle mücadele konularında olsun istihbarat konularında olsun geniş bir bilgiye sahip kişilerdir.

 

Vip Güvenlik Nedir?

Özel güvenlik daha çok yakın koruma olarak bilinir fakat bu bilgi yanlıştır. Özel güvenlik ile yakın koruma arasında farklar vardır. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde ikisi arasındaki farkı açıklayacağız.  Özel koruma hizmetleri yani vip güvenlik, Tehdit altında olan ve önemli mevkilerde bulunan kişinin İkamet ettiği alandan çalışma ofisine veya başka yerlere, ister araçlı isterse araçsız, planlı veya plansız olarak ani gelişen programlarında, seyahatlerinde bu kişilerin güvenliğini sağlamak amaçlı koruma işleminin yapılması işlemine vip güvenlik özel koruma denir.

Vip güvenlik özel koruma hizmeti sağlayan profesyonel güvenlik personeli, teknolojik ekipmanların da yardımı ile aldığı fiziki önlemleri 24 saat boyunca sağlar ve korumasını yaptığı alanları bu şekilde kontrol altında tutar.

Vip Güvenlik ve Yakın Koruma
Vip Güvenlik ve Yakın Koruma

Peki Yakın Koruma ile Vip Güvenlik Arasındaki Fark Nedir?

Vip Güvenlik özel koruma, korunacak olan kişinin genel planda can ve mal güvenlik emniyetini sağlamak amacı ile uygulanacak özel koruma tedbir veya tedbirlerinin tümüne verilen isimdir.

Yakın Koruma ise, korunacak kişiyi bulunacağı alanlarda daha yakın planda yanında bulunarak can güvenliği için yapılan koruma hizmetidir.

 

Peki Yakın Koruma Olmak için Şartlar Nelerdir?

Yakın koruma olabilme süreci 5188 sayılı kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi ile başlar ve burada standartlar ile birlikte ilgili mevzuata göre hangi işlemlerin yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiş olup, yakın koruma olmak isteyen kişilerin bu eğitimi veren kurumlara başvuru yapmaları ile eğitim günleri başlar.  Yakın koruma olmak isteyen ve bu sertifikayı almak isteyen kişilerde aranan şartlar şu şekildedir;

 • Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor,
 • Bir koruma sertifikasına sahip olmak gerekiyor,
 • 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor,
 • Eğitim seviyesi olarak en az lise ve dengi okullardan mezun olmak gerekiyor,
 • Adli sicil kaydının temiz olması gerekiyor,
 • Yüz kızartıcı suçlardan herhangi birini dahi işlememiş olmak gerekiyor,
 • Silah kullanma veya silah taşımaya engel bir durumunun olmaması gerekiyor,
 • Mevcut kamu haklarından herhangi bir nedenlerden dolayı men edilmemiş olmak gerekiyor,
 • Herhangi bir fiziksel engel sorununun olmaması gerekiyor,
 • Hiçbir terör örgütü ile bir bağlantısının olmaması gerekiyor.

Aranan bu şartları yerine getiren herkes bu eğitimi alarak yakın koruma olabilir.

 

Özel Vip Güvenlik Yetkileri Nelerdir?

Güvende olma ve korunma ihtiyacı insanlık tarihi boyunca her zaman talep edilen bir sistem olmuştur. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki, özel güvenlik hizmeti en

Vip Güvenlik ve Yakın Koruma
Vip Güvenlik ve Yakın Koruma

az insanlık tarihi kadar eski ve tarihi geçmişi olan bir sistemdir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak her geçen gün güvenlik unsuru da farklı özellikleri içine katmaktadır. Günümüz modern çağında vip güvenlik ihtiyaçlarını devletin kolluk kuvvetlerinin yanında özel güvenlik firmaları da bu alanda profesyonel olarak hizmet verebilmektedirler.

Kimlik Sorma Yetkisi

Vip güvenlik kapsamında özel güvenlik personeli organizasyon ve etkinliklerde kimlik sorma yetkilerine sahiptirler. Kısaca bu alanları listelersek bunların arasında toplantılar, çeşitli sahne gösterileri, konserler, her türlü spor müsabakaları gibi benzer tüm etkinliklerin yanında bir çok insanın katılım gösterdiği önemli kişilerin cenaze törenlerinde, tertiplenen düğün organizasyonlarında, hava alanlarında, otobüs ve tren garları, istasyon ve terminallerde insanların yoğun olduğu bu tip yerlerde kimlik sorma yetkisine sahiptirler.

Arama Yetkisi

Özel vip güvenlik personeli korumasını yaptıkları görev alanlarına girmek kişi veya kişileri arama yetkisine sahiptirler. Bu kişiler hakkında yakalama veya mahkûmiyet kararı olan işiler olma olasılığı çok yüksektir. Bu açıdan bu arama yetkisi özel vip güvenlik personeli için hayati önem taşımaktadır.

Silah Bulundurma ve Taşıma Yetkisi

Özel vip güvenlik personeli yasalarda belirtilen 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler

Vip Güvenlik ve Yakın Koruma
Vip Güvenlik ve Yakın Koruma

Hakkında Kanunu kapsamında, bu kanunlarda belirtilen esas ve usuller çerçevesi içinde silah bulundurma, taşıma ve kullanma yetkisine sahiptirler.

Diğer yetkiler sırası ile şu şekildedir;

 • Emanete Alma ve El Koyma Yetkisi
 • İşyeri ve Konuta Girme Yetkisi
 • Yakalama Yetkisi
 • Zor Kullanma Yetkisi
 • Suça El Koyma ve Delilleri Muhafaza Yetkisi

Bu noktada şunu diyebiliriz ki, Özel Güvenlik kapsamında VIP Güvenlik hizmeti mevcut toplumsal düzenin sağlanması konusunda yasaların elverdiği ölçüde tanınan yetki ve yükümlülükler dairesinde gerçekleştirilen önemli bir görevdir. Tüm bu tanınan yetkiler sayesinde özel vip güvenlik hizmeti vermek için kurulan kurumlar yetkilendirildikleri alanın dışına çıkmadan hizmetlerini profesyonel bir şekilde yerine getirmeleri mümkün olmaktadır.

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir