Tüm personelimiz sektör standartlarına uygunluğu kanıtlanmış kişilerden oluşmaktadır.

Özel Fiziki Güvenlik günümüzde genel kolluğun en önemli yardımcısı konumuna gelmektedir. 2004 yılında yasalaşan 5188 sayılı kanun ile çeki düzen verilen özel güvenlik firmaları, bizce hala çok fazla olan yasal boşluklara rağmen işini ciddiye alan ve kurumsallaşmaya önem veren şirketler sayesinde önemli yol almıştır.

Say Güvenlik ve Group Europe Sosyal Hizmetleri olarak biz de fiziki güvenlikte kurumsallaşma adına çok önemli adımlar attık ve sektördeki yerimizi sağlamlaştırdık, hala gelişimimize devam etmekteyiz. Bu amaçla “markalaşma ve hizmette kalite standartlarımızı” belgelendirerek bunların akreditasyonlarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şirket üst düzey yönetiminde bulunan tüm arkadaşlarımız genel kolluk emeklisi (asker, polis) ve fiziki güvenliğin profesyonel erinden oluşmaktadır.

0

Başarılı Proje

Dile kolay 2578 tane memnun bir kitle. Bizi tercih eden mutlu müşterilerimiz en büyük referansımızdır.

0 +

Yıllık Tecrübe

15 yılı aşkın bir süredir syaptığımız başarılı projelerimiz ile edindiğimiz tecrübe, kaliteli hizmetimizin garantisidir

0

Profesyonel Çalışan

Güvenlik alanında verdiğimiz eğitimler ile projelerimizde birçok kişiye sağladığımız istihtam

Bu Konularda Sıkça Sorulan Sorular

Fiziksel güvenlik ve özel koruma hakkında sık sık sorulan sorulara yanıt olması açısından şu kısa bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz.

Koruma ve güvenliği sağlanan yerlerde özel güvenlik görevlilerinin devriye veya nokta nöbeti görevlerini bir kişi ile yerine getirmesi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe aykırılık teşkil etmemektedir.

Fakat koruma ve güvenliğin daha sağlıklı yapılabilmesi için, bir olay karşısında devriyenin veya nokta nöbeti tutan görevlinin can güvenliğini sağlayabilmesi için en az iki kişi ile hizmet yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

5188 sayılı Kanunun “Görev Dışında Çalıştırma Yasağı” başlıklı 16’ncı maddesinde “Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz” denilmektedir.

Kanunla belirlenen bu hükme aykırı hareket eden şirketin adı adresi ve hizmet vermiş olduğu yerin ilgili il Valiliğine veya Bakanlığımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde, Kanunun 20’nci maddesi E bendi “Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası,” hükmü çerçevesinde cezai işlem uygulanır.


İlgili sınav sonuçlarına itiraz etmek için eğitimi aldığınız özel güvenlik eğitim kurumu aracılığıyla ikamet ettiğiniz İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.