Mesleki Formasyon İlk Yardım Yangın Etikli İletişim Ve Devriye Eğitimleri

Mesleki Formasyon Eğitimlerimiz Hız Kesmeden Devam Ediyor

Mesleki formasyon ilk yardım yangın etikli iletişim ve devriye eğitimleri kapsamında yangın eğitimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı 15. Maddesinde belirtildiği üzere ve yine 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturması ve bu ekibe gerekli eğitimin, uygulamalı tatbikatların en az yılda bir kez yapılacağının öngörüldüğü çerçevede SAY GROUP olarak eğitim merkezimizde her türlü acil durum, yangın, afet eğitimleri yanında sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olmak için yangın eğitimi faaliyetlerini rutin olarak düzenlemekteyiz.

Bu kapsamda acil müdahale ekipleri gelene kadar olabilecek her türlü kazada, çalışanlarda olabilecek kanama, yaralanma, vücudunda olabilecek kırık ve çıkık, boğulma, yanma, zehirlenme, donma ve güneş veya sıcak çarpması, bilinç kaybı olması, şok geçirme, bayılma durumları, çeşitli hayvanların ısırması, hassas organlar olan göz, burun, kulak ve boğaza yabancı cisimlerin kaçması gibi durumlara tıbbi araç ve gereç olmadan, mevcut imkanlarla yaralıya temel yaşam desteği yanında ilaçsız müdahale teknikleri, hastayı veya yaralıyı taşıma tekniklerini doğru bir şekilde uygulayabilmek için personeli temel ilkyardım konusunda eğitiyoruz.

Eğitimlerimizden Kareler

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir