Tüm personelimiz sektör standartlarına uygunluğu kanıtlanmış kişilerden oluşmaktadır.

Say Güvenlik ve Group Europe Sosyal Hizmetler, 6331 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 20 Haziran 2012 tarihini müteakip aynı yıl içerisinde “İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimini” kurarak kendi projelerine bu hizmeti vermeye başlamıştır.

Mayıs 2016 da ise tüm firmalara bu hizmeti sunmak amacıyla; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Onaylı “MNE OSGB” ve Sağlık Bakanlığı Onaylı “………………… İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ” ‘ni bünyesinde bulunduran ………………… İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ A.Ş.‘ni kurmuştur.

Uzman kadrosu ve akademik müşavirleri ile hedef kitleye en güvenilir ve kaliteli hizmetleri sunmak, sektördeki tüm firmaların çözüm ortağı olmak Say Güvenlik ve Group Europe Sosyal Hizmetleri şirketimizin temel hedeflerindendir.

 

İş Yeri Hekimi (İYH) – İş Güvenliği Uzmanı (İGU) – Diğer Sağlık Personeli (DSP) istihdamı ile firmalara bu alanda 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerde yer alan tüm sorumlulukları yerine getirecek şekilde şu hizmetler verilmektedir;

 • Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
 • Çalışma ortam gözetimi
 • İşe giriş eğitimleri
 • İşe giriş muayeneleri
 • Çalışanların sağlık gözetimi

Risk değerlendirme çalışmaları yapmak ve raporları hazırlamak, Acil Durum Eylem Planlarının hazırlanması, Temel İSG Eğitimlerinin yanı sıra “Teknik Eğitimler” in verilmesi.

 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 2. Elle kaldırma ve taşıma,
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Ekranlı araçlarla çalışma,
 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 11. Tahliye ve kurtarma

Farklı çalışma alanlarına yönelik sunduğumuz özel eğitim hizmetleri şu şekildedir;

 • İlk Yardımcı Eğitimi
 • Yüksekte çalışma eğitimi
 • Psikososyal Risk Etmenleri ve Başa Çıkma Yolları Eğitimi
 • Muskoloskelatal Sistemi Hastalıkları ve Önleme Yolları Eğitimi
 • Ergonomi Eğitimi
 • İş hijyeni
 • İlk yardım eğitimleri
 • Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri
 • Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri.

Ayrıca İSG alanındaki birçok ihtiyacınıza yönelik hizmetleri ise “Çözüm Ortaklarımız” aracılığıyla yerine getirebilme kabiliyetine sahibiz.

Eğitimlerimizden Görüntüler

İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimininde Personellerimize Verdiğimiz Eğitimlerden Kareleri İnceleyebilirsiniz.

0

Başarılı Proje

Dile kolay 2578 tane memnun bir kitle. Bizi tercih eden mutlu müşterilerimiz en büyük referansımızdır.

0 +

Yıllık Tecrübe

15 yılı aşkın bir süredir syaptığımız başarılı projelerimiz ile edindiğimiz tecrübe, kaliteli hizmetimizin garantisidir

0

Profesyonel Çalışan

Güvenlik alanında verdiğimiz eğitimler ile projelerimizde birçok kişiye sağladığımız istihtam

Bu Konularda Sıkça Sorulan Sorular

İş sağlığı ve güvenliği hakkında sık sık sorulan sorulara yanıt olması açısından şu kısa bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek için gerekli eğitimci personel ve donanıma sahip olan Group Europe şirketimiz, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığınca yetkilendirilen ve türk ticaret kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren kuruluşlar arasındadır.

Ayrıca gerçek kişiler bu eğitimleri kesinlikle veremez. Bu kapsamda yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının listesine www.isggm.gov.tr adresinden de ulaşabilir ve yetkinliğimizi kontrol edebilirsiniz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine aşağıda belirttiğimiz niteliklere sahip kişiler katılabilmektedir;

 • Üniversitelerin, ilgili bölümleri olan iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olan kişiler,
 • Üniversitelerin ilgili bölümleri olan mühendislik ya da mimarlık bölümünden mezun olan kişiler,
  Teknik öğretmenler,
 • Üniversitelerin fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin, kimya veya fizik bölümlerinden mezun olan kişiler.

Maalesef hayır. İşyerleri az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olarak sınıflandırılmış bulunmaktadır. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere 3 tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası vardır.

A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinde,

B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde,

C sınıfı uzmanlar az tehlikeli işyerlerinde görev yapabilirler.

Teorik derslerin (180 saat) %90’ına, uygulama eğitiminin %100’üne devam zorunludur.