Gözetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Gözetim hizmeti genel olarak, ev ve iş yerlerinde suç, yangın ve vandalizm gibi tehditleri önlemek amacıyla bina girişlerini kontrol etmekle sorumlu güvenlik görevlilerimiz tarafından gerçekleştirilir. Gözetim yapan güvenlik personelimiz, video kameralar veya şahsi gözlemler aracılığıyla binaya giriş yapan kişileri izlerler. Kurumlar için güvenlik politikaları oluşturur ve uygular.

Güvenlik danışmanı ne iş yapar?

Güvenlik danışmanlığı hizmetimiz, temel olarak kurumunuzun risk analizlerinin yapılması ve bu analizlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda güvenlik planının oluşturulup üst yönetime sunulması ve gerekli görülen fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerinin alınması süreçlerini kapsamaktadır.

Özel Güvenlik Görevlisi nasıl olunur?

Güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik kurslarına katılıp sertifika almak gerekiyor. Kurslar ”Temel Silahlı Eğitim” ve ”Temel Silahsız Eğitim” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kursu başarıyla tamamlayanlara özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartı verilir.